Paikka auki Parkinson-liitossa nuorelle

Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi. Parkinson-liittoon kuuluu 19 yhdistystä ja 110 kerhoa. Parkinson-yhdistysten lisäksi liiton jäseniä ovat Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset. Jäseniä yhdistyksissä on noin 8000.

Liitto etsii järjestöassistentiksi nuorta kokoaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2017–31.7.2018. Palkattavan tulee olla alle 29-vuotias työtön, pitkäaikaissairas tai vammainen nuori.

Järjestöassistentin työtehtäviin kuuluu mm. osallistuminen liiton markkinointitehtäviin, avustaminen erilaisten koulutustapahtumien järjestämisessä ja toteuttamisessa sekä yleishallinnollisten tehtävien toteuttaminen kuten sähköiset kyselyt, arkistointi ja muut avustavat tehtävät.

Työtehtävistä sovitaan tarkemmin riippuen hakijan koulutuksesta ja osaamisesta. Hakijalta edellytetään hyvää suomenkielen ja tietoteknisiä taitoja. Kokemus järjestötoiminnasta edesauttaa tehtävien hoitamisessa ja soveltuva koulutus katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme erityisesti oma-aloitteisuutta ja sitoutumista työtehtäviin. Saat monipuolista työkokemusta järjestötoiminnasta sekä mahdollisuuden kehittää työelämävalmiuksiasi.

Työn hoitaminen edellyttää jonkin verran matkustamista sekä valmiutta epäsäännöllisiin työaikoihin. Työaika on 38 tuntia viikossa ja koeaika 4 kuukautta. Toimipaikkana on liiton esteetön keskustoimisto Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa.

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo lähetetään 15.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen info(at)parkinson.fi. Lisätiedot toiminnanjohtaja Hanna Mattila, p. 040 5122 352 ma 5.6. klo 8.30–11.00 ja to 8.6. klo 12.00–16.00.

www.parkinson.fi/ajankohtaista/paikka-auki-parkinson-liitossa-nuorelle