Arviointi ja tilastointi

Arviointi- ja tilastotiedot kaikesta NV-toiminnasta kirjataan 2020 sähköisesti tälle lomakkeelle.