Aivoviikko 2016: Aivoterveyttä läheltä

Tiedote

Viikolla 11 vietetään kansainvälistä Aivoviikkoa. Suomessa Neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) Aivoviikon teemana on Aivoterveyttä läheltä. Aivoterveyden avaimia löytyy helposti arjesta ja lähiympäristöstä. Muun muassa luonnossa liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys, hyvät ravitsemusvalinnat sekä kulttuuriharrastukset tukevat aivoterveyttä ja auttavat tutkitusti pienentämään monien aivosairauksien riskiä.

– Saan metsästä rauhaa ja voimaa, ja unohdan arkiset ajatukset ja murheet. Luontoharrastuksesta on sairastumisen myötä tullut entistä tärkeämpää, ja huomaan yhä selvemmin luonnon kauneuden ja sen pienet asiat. Marjastan, sienestän ja kalastan, koska tiedän sen olevan minulle terveellistä, kertoo etenevää muistisairautta sairastava hämeenlinnalainen Petri Lampinen.

Neurologiset vammaisjärjestöt haluavat muistuttaa, että jokaisella tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus terveyttä edistävään arkeen sekä aivoterveellisten valintojen tekemiseen. Aivoja hellivät elämäntavat edistävät myös neurologisesti sairaiden ja vammaisten ihmisten hyvinvointia. Tukea saa Neurologisista vammaisjärjestöistä.

– Vertaistuki on tärkeintä, mitä yhdistystoiminta voi tarjota. Neurologisesti sairastuneille ja vammautuneille kuntoutumisessa olennaista on löytää elämään uutta sisältöä, ja mikäs sitä paremmin antaisi kuin yhdistystoimintaan osallistuminen! Auttaessaan muita sopeutumaan saa palkkioksi mielihyvää myös itselleen, toteaa tapaturmaisen aivovamman saanut Risto Savolainen.

– Yhdistys on antanut minulle todella paljon tietoa, tukea ja ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja. Se on tuonut työelämän tilalle toimintaa, sanoo myös Lampinen.

Neurologiset vammaisjärjestöt järjestävät Aivoviikolla monenlaisia tapahtumia. Aivot saavat hemmottelua, nautintoa ja tietoa muun muassa Aivohoitoloissa.

– Valtakunnallisen Aivoviikon tärkein anti on aivoterveyteen liittyvän tiedon levittäminen mahdollisimman laajalle yleisölle, huomauttaa Savolainen.

Lisätietoja Aivoviikosta, Aivohoitoloista ja aivoterveydestä:

Lisätietoja NV – Neurologisista vammaisjärjestöstä: